Затревяване и зачимяване

Затревяване и зачимяване

Затревяване
3,50–4,00 лв/кв.м
Зачимяване
11 лв/кв.м