Зачимяване

Зачимяване
 


Ценa: 11 лв/м2 


Подготовка на терена и полагане: 4–6 лв/м2