Подрязване на жив плет

Противно на всеобщото вярване, Lorem Ipsum не е просто случаен текст. Неговите корени са в класическата Латинска литература от 45г.пр.Хр., което прави преди повече от 2000 години. Richard McClintock, професор по Латински от колежа Hampden-Sydney College във Вирджиния. 

 


Цени:


3 лв/м.л. | до 1 м височина 

5 лв/м.л. | над 1 м (до 2 м)